• Toà Chamm Legacy: thi công đến tầng 16, sắp cất nóc.
  • Khu Bizhouse: hoàn thiện các toà hiện hữu, thi công kỹ thuật và hệ thống móng của các dãy nhà Bizhouse.
  • Khu Hollywood Hills by Yoo: hoàn thiện cơ bản phần khu 2 căn mẫu Villa và 450m hạ tầng đường lên căn mẫu.
  • Cầu Hải Giang: đã thi công 7 nhịp cầu
Cập nhật tiến độ Thi công Dự án Merry Land Quy Nhơn Tháng 2/2023
Cập nhật tiến độ Thi công Dự án Merry Land Quy Nhơn Tháng 2/2023
Cập nhật tiến độ Thi công Dự án Merry Land Quy Nhơn Tháng 2/2023
Cập nhật tiến độ Thi công Dự án Merry Land Quy Nhơn Tháng 2/2023
Cập nhật tiến độ Thi công Dự án Merry Land Quy Nhơn Tháng 2/2023
Cập nhật tiến độ Thi công Dự án Merry Land Quy Nhơn Tháng 2/2023
Cập nhật tiến độ Thi công Dự án Merry Land Quy Nhơn Tháng 2/2023
Cập nhật tiến độ Thi công Dự án Merry Land Quy Nhơn Tháng 2/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button